mysqli Via Roseta o.p.s. - Dokumenty

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Identifikační číslo: 241 24 516

Společnost Via Roseta o.p.s. byla zapsána 12.7.2011 v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 816

Zakladatelky:

Petra Fulínová

Mgr. Veronika Fulínová

 

Správní rada:

předseda správní rady:

Miroslav Novák

člen správní rady:

Luboš Braniš

člen správní rady:

Mgr. Ester Školníková

 

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

Iveta Pavlátová

člen dozorčí rady:

Petra Fulínová

člen dozorčí rady:

Kristýna Strejčková

 

Ředitelka:

Mgr. Veronika Fulínová

Generated in 0,407887 seconds by CMS Made Simple using 17 SQL queries and 10060088 bytes of memory (peak memory usage was 10523720)

Debug: (2.6000000000082E-5) - (usage: 855200) - (peak: 863920)
done loading required files
Debug: (0.015343) - (usage: 856960) - (peak: 879016)
loading adodb
Debug: (0.017766) - (usage: 928200) - (peak: 953488)
loading page functions
Debug: (0.020924) - (usage: 1036672) - (peak: 1089736)
loading content functions
Debug: (0.021454) - (usage: 1043936) - (peak: 1089736)
loading translation functions
Debug: (0.022042) - (usage: 1053712) - (peak: 1089736)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.025052) - (usage: 1247176) - (peak: 1354320)
done loading files
Debug: (0.025139) - (usage: 1247568) - (peak: 1354320)
Initialize Database
Debug: (0.038135) - (usage: 1818280) - (peak: 1837496)
(mysqli): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.038268) - (usage: 1817760) - (peak: 1852680)
Done Initializing Database
Debug: (0.038345) - (usage: 1818024) - (peak: 1852680)
Initialize Smarty
Debug: (0.061414) - (usage: 2810920) - (peak: 2829168)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.Smarty_CMS.php = 990768 bytes for an approximate total of 990768
Debug: (0.063453) - (usage: 2877352) - (peak: 2896616)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSModuleDbTemplateResource.php = 57720 bytes for an approximate total of 1048488
Debug: (0.064511) - (usage: 2906728) - (peak: 2930056)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSPageTemplateResource.php = 28632 bytes for an approximate total of 1077120
Debug: (0.065907) - (usage: 2943600) - (peak: 2969680)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php = 36016 bytes for an approximate total of 1113136
Debug: (0.066582) - (usage: 2944792) - (peak: 2981384)
(mysqli): SELECT * FROM cms_userplugins ORDER BY userplugin_name
Debug: (0.067531) - (usage: 2966040) - (peak: 2993448)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_siteprefs.php = 17104 bytes for an approximate total of 1130240
Debug: (0.068664) - (usage: 2971704) - (peak: 3004464)
(mysqli): SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM cms_siteprefs
Debug: (0.071685) - (usage: 3074592) - (peak: 3208896)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSContentTemplateResource.php = 18752 bytes for an approximate total of 1148992
Debug: (0.072336) - (usage: 3088664) - (peak: 3218760)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSGlobalContentTemplateResource.php = 13816 bytes for an approximate total of 1162808
Debug: (0.074482) - (usage: 3093208) - (peak: 3230520)
Done Initialiing Smarty
Debug display of 'Loading Modules':(0.074609) - (usage: 3093632) - (peak: 3237992)
Debug: (0.079789) - (usage: 3283176) - (peak: 3402760)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php = 188288 bytes for an approximate total of 1351096
Debug: (0.080641) - (usage: 3285584) - (peak: 3413040)
(mysqli): SELECT * FROM cms_modules ORDER BY module_name
Debug: (0.08267) - (usage: 3315704) - (peak: 3415224)
loading module Archiver
Debug: (0.09657) - (usage: 3959136) - (peak: 4028224)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSModule.php = 386016 bytes for an approximate total of 1737112
Debug: (0.098163) - (usage: 4062344) - (peak: 4147592)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsLangOperations.php = 35488 bytes for an approximate total of 1772600
Debug: (0.098609) - (usage: 4060488) - (peak: 4147592)
loading module CGExtensions
Debug: (0.106198) - (usage: 4433920) - (peak: 4494800)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsNlsOperations.php = 51904 bytes for an approximate total of 1824504
Debug: (0.108118) - (usage: 4468440) - (peak: 4533368)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsNls.php = 27264 bytes for an approximate total of 1851768
Debug: (0.116749) - (usage: 4619568) - (peak: 4672160)
loading module CGSimpleSmarty
Debug: (0.121931) - (usage: 4803104) - (peak: 4861608)
loading module CMSPrinting
Debug: (0.124357) - (usage: 4925432) - (peak: 4978480)
loading module Gallery
Debug: (0.127261) - (usage: 5080360) - (peak: 5134744)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsRoute.php = 27848 bytes for an approximate total of 1879616
Debug: (0.128895) - (usage: 5126904) - (peak: 5183224)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_route_manager.php = 45440 bytes for an approximate total of 1925056
Debug: (0.130335) - (usage: 5143944) - (peak: 5205136)
loading module JQueryTools
Debug: (0.132653) - (usage: 5263624) - (peak: 5315000)
loading module MenuManager
Debug: (0.136415) - (usage: 5419984) - (peak: 5470032)
loading module TinyMCE
Debug display of 'End of Loading Modules':(0.141981) - (usage: 5678696) - (peak: 5732176)
Debug: (0.14302) - (usage: 5702784) - (peak: 5760000)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsRegularTaskHandler.php = 23000 bytes for an approximate total of 1948056
Debug: (0.147251) - (usage: 5834832) - (peak: 5889000)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.contentoperations.inc.php = 152832 bytes for an approximate total of 2100888
Debug: (0.148512) - (usage: 5859776) - (peak: 5916320)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_content_cache.php = 23280 bytes for an approximate total of 2124168
Debug: (0.155309) - (usage: 5863264) - (peak: 5928104)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'dokumenty' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.156246) - (usage: 5904168) - (peak: 5962664)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.module_meta.php = 28088 bytes for an approximate total of 2152256
Debug: (0.163411) - (usage: 6327688) - (peak: 6399392)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.ContentBase.php = 322984 bytes for an approximate total of 2475240
Debug: (0.163552) - (usage: 6370408) - (peak: 6412632)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/contenttypes/Content.inc.php = 458736 bytes for an approximate total of 2933976
Debug: (0.164581) - (usage: 6394120) - (peak: 6436336)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '19'
Debug: (0,165006) - (usage: 6397312) - (peak: 6452736)
process template top
Debug display of 'Fetch tpl_top:23 start':(0,16506) - (usage: 6398176) - (peak: 6462800)
Debug: (0,166608) - (usage: 6491440) - (peak: 6541744)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.templateoperations.inc.php = 81088 bytes for an approximate total of 3015064
Debug: (0,167164) - (usage: 6495544) - (peak: 6553968)
(mysqli): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date 
           FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0,174615) - (usage: 6842312) - (peak: 6889640)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.Events.php = 75056 bytes for an approximate total of 3090120
Debug: (0,175229) - (usage: 6846680) - (peak: 6902080)
(mysqli): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug: (0,205561) - (usage: 9294312) - (peak: 9397432)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMS_Content_Block.php = 81864 bytes for an approximate total of 3171984
Debug display of 'Fetch content:pagedata start':(0,205684) - (usage: 9294264) - (peak: 9397432)
Debug display of 'Fetch content:pagedata end':(0,209605) - (usage: 9309232) - (peak: 9397432)
Debug display of 'Fetch tpl_top:23 end':(0,209702) - (usage: 9291304) - (peak: 9397432)
Debug: (0,209755) - (usage: 9291344) - (peak: 9397432)
process template body
Debug display of 'Fetch tpl_body:23 start':(0,209822) - (usage: 9292048) - (peak: 9397432)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,213403) - (usage: 9362416) - (peak: 9426216)
Debug: (0,214195) - (usage: 9404936) - (peak: 9465304)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_module_smarty_plugin_manager.php = 41240 bytes for an approximate total of 3213224
Debug: (0,214811) - (usage: 9406528) - (peak: 9477216)
(mysqli): SELECT * FROM cms_module_smarty_plugins ORDER BY module
Debug: (0,215827) - (usage: 9453400) - (peak: 9511312)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_utils.php = 34744 bytes for an approximate total of 3247968
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,237586) - (usage: 9669104) - (peak: 9773768)
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0,237664) - (usage: 9669440) - (peak: 9773768)
Debug display of 'starting tree':(0,237734) - (usage: 9670624) - (peak: 9773768)
Debug: (0,238419) - (usage: 9673056) - (peak: 9773768)
(mysqli): SELECT modified_date FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0,238803) - (usage: 9672000) - (peak: 9773768)
Content tree file needs loading
Debug: (0,241521) - (usage: 9756232) - (peak: 9831120)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_tree.php = 32280 bytes for an approximate total of 3280248
Debug: (0,241648) - (usage: 9760216) - (peak: 9841104)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_content_tree.php = 75048 bytes for an approximate total of 3355296
Debug display of 'ending tree':(0,241881) - (usage: 9763752) - (peak: 9844848)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0,241964) - (usage: 9762208) - (peak: 9844848)
Debug: (0,243396) - (usage: 9771936) - (peak: 9844848)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,20,17,18,16,23) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,245227) - (usage: 9813264) - (peak: 9853848)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id IN (15,20,17,18,16,23) ORDER BY content_id
Debug: (0,247835) - (usage: 9927960) - (peak: 10121304)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22,21) ORDER BY hierarchy
Debug: (0,249543) - (usage: 9985000) - (peak: 10138696)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (26) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:MenuManager;default start':(0,252059) - (usage: 10052736) - (peak: 10207456)
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startMenuManager;default':(0,252317) - (usage: 10055544) - (peak: 10213960)
Debug: (0,25288) - (usage: 10060264) - (peak: 10216976)
(mysqli): SELECT * from cms_module_templates WHERE module_name = 'MenuManager' and template_name = 'default' LIMIT 1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endMenuManager;default':(0,25309) - (usage: 10060872) - (peak: 10218344)
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:MenuManager;default end':(0,337547) - (usage: 10156168) - (peak: 10391968)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,337642) - (usage: 10156080) - (peak: 10391968)
Debug display of 'Fetch content:content_en start':(0,337811) - (usage: 10091232) - (peak: 10391968)
Debug display of 'Fetch globalcontent:vz_2015_embed start':(0,357951) - (usage: 10135600) - (peak: 10391968)
Debug: (0,358221) - (usage: 10138240) - (peak: 10391968)
start global_content_get_template
Debug: (0,363186) - (usage: 10225536) - (peak: 10391968)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.globalcontentoperations.inc.php = 85936 bytes for an approximate total of 3441232
Debug: (0,364241) - (usage: 10229064) - (peak: 10395976)
(mysqli): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'vz_2015_embed' LIMIT 1
Debug: (0,364525) - (usage: 10228360) - (peak: 10397984)
end global_content_get_template
Debug display of 'Fetch globalcontent:vz_2015_embed end':(0,3703) - (usage: 10240896) - (peak: 10409040)
Debug display of 'Fetch content:content_en end':(0,370444) - (usage: 10223736) - (peak: 10409040)
Debug display of 'Fetch content:article_second start':(0,370596) - (usage: 10224744) - (peak: 10409040)
Debug display of 'Fetch content:article_second end':(0,376467) - (usage: 10241424) - (peak: 10409040)
Debug display of 'Fetch tpl_body:23 end':(0,376621) - (usage: 10227328) - (peak: 10409040)
Debug: (0,376654) - (usage: 10227368) - (peak: 10409040)
process template head
Debug display of 'Fetch tpl_head:23 start':(0,376696) - (usage: 10228072) - (peak: 10409040)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,384349) - (usage: 10327968) - (peak: 10487984)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,384499) - (usage: 10328848) - (peak: 10487984)
Debug display of 'Fetch string: start':(0,397936) - (usage: 10333384) - (peak: 10487984)
Debug display of 'Fetch string: end':(0,404467) - (usage: 10366760) - (peak: 10521272)
Debug: (0,405173) - (usage: 10372360) - (peak: 10521272)
(mysqli): SELECT DISTINCT A.css_id,A.css_name,A.css_text,A.modified_date,A.media_type,A.media_query,B.assoc_order
           FROM cms_css A 
          LEFT JOIN cms_css_assoc B ON A.css_id = B.assoc_css_id WHERE B.assoc_type = 'template' AND B.assoc_to_id = '23' ORDER BY B.assoc_order
Debug display of 'Fetch tpl_head:23 end':(0,405551) - (usage: 10349608) - (peak: 10523720)
Debug: (0,405706) - (usage: 10355984) - (peak: 10523720)
calling module CGExtensions from event ContentPostRender
Debug: (0,407069) - (usage: 10370192) - (peak: 10523720)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/modules/CGExtensions/lib/class.cge_headers.php = 7544 bytes for an approximate total of 3448776
Debug: (0,407182) - (usage: 10365232) - (peak: 10523720)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0,407757) - (usage: 10366704) - (peak: 10523720)
calling module Gallery from event ContentPostRender