Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Identifikační číslo: 241 24 516

Společnost Via Roseta o.p.s. byla zapsána 12.7.2011 v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 816

Zakladatelky:

Petra Fulínová

Mgr. Veronika Fulínová

 

Ředitelka:

Mgr. Veronika Fulínová

 

Správní rada:

předseda správní rady:

Miroslav Novák

člen správní rady:

Luboš Braniš

člen správní rady:

Mgr. Ester Školníková

 

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

Iveta Pavlátová

člen dozorčí rady:

Petra Fulínová

člen dozorčí rady:

Kristýna Strejčková