mysqli Via Roseta o.p.s. - Dokumenty

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Identifikační číslo: 241 24 516

Společnost Via Roseta o.p.s. byla zapsána 12.7.2011 v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 816

Zakladatelky:

Petra Fulínová

Mgr. Veronika Fulínová

 

Správní rada:

předseda správní rady:

Miroslav Novák

člen správní rady:

Luboš Braniš

člen správní rady:

Mgr. Ester Školníková

 

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

Iveta Pavlátová

člen dozorčí rady:

Petra Fulínová

člen dozorčí rady:

Kristýna Strejčková

 

Ředitelka:

Mgr. Veronika Fulínová

Generated in 0,34771 seconds by CMS Made Simple using 17 SQL queries and 10060256 bytes of memory (peak memory usage was 10523792)

Debug: (2.599999999997E-5) - (usage: 855200) - (peak: 863920)
done loading required files
Debug: (0.01414) - (usage: 856952) - (peak: 878872)
loading adodb
Debug: (0.017978) - (usage: 928224) - (peak: 952840)
loading page functions
Debug: (0.020411) - (usage: 1036704) - (peak: 1096664)
loading content functions
Debug: (0.021114) - (usage: 1043960) - (peak: 1096664)
loading translation functions
Debug: (0.021797) - (usage: 1053712) - (peak: 1096664)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.02384) - (usage: 1247168) - (peak: 1348032)
done loading files
Debug: (0.023899) - (usage: 1247560) - (peak: 1348032)
Initialize Database
Debug: (0.038055) - (usage: 1818232) - (peak: 1837472)
(mysqli): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.038155) - (usage: 1817712) - (peak: 1852728)
Done Initializing Database
Debug: (0.038217) - (usage: 1817976) - (peak: 1852728)
Initialize Smarty
Debug: (0.056919) - (usage: 2810896) - (peak: 2829184)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.Smarty_CMS.php = 990816 bytes for an approximate total of 990816
Debug: (0.059126) - (usage: 2877368) - (peak: 2896592)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSModuleDbTemplateResource.php = 57744 bytes for an approximate total of 1048560
Debug: (0.060259) - (usage: 2906720) - (peak: 2929808)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSPageTemplateResource.php = 28648 bytes for an approximate total of 1077208
Debug: (0.061486) - (usage: 2943656) - (peak: 2969312)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php = 36016 bytes for an approximate total of 1113224
Debug: (0.062096) - (usage: 2944848) - (peak: 2981104)
(mysqli): SELECT * FROM cms_userplugins ORDER BY userplugin_name
Debug: (0.063234) - (usage: 2966072) - (peak: 2993240)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_siteprefs.php = 17104 bytes for an approximate total of 1130328
Debug: (0.064648) - (usage: 2971744) - (peak: 3004160)
(mysqli): SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM cms_siteprefs
Debug: (0.066798) - (usage: 3074624) - (peak: 3208968)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSContentTemplateResource.php = 18768 bytes for an approximate total of 1149096
Debug: (0.06746) - (usage: 3088672) - (peak: 3218776)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSGlobalContentTemplateResource.php = 13792 bytes for an approximate total of 1162888
Debug: (0.068813) - (usage: 3093192) - (peak: 3230880)
Done Initialiing Smarty
Debug display of 'Loading Modules':(0.068878) - (usage: 3093616) - (peak: 3238080)
Debug: (0.072218) - (usage: 3283176) - (peak: 3403000)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php = 188304 bytes for an approximate total of 1351192
Debug: (0.072811) - (usage: 3285584) - (peak: 3413112)
(mysqli): SELECT * FROM cms_modules ORDER BY module_name
Debug: (0.081847) - (usage: 3315648) - (peak: 3415296)
loading module Archiver
Debug: (0.091082) - (usage: 3959184) - (peak: 4028072)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSModule.php = 386120 bytes for an approximate total of 1737312
Debug: (0.092891) - (usage: 4062392) - (peak: 4147832)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsLangOperations.php = 35488 bytes for an approximate total of 1772800
Debug: (0.093224) - (usage: 4060536) - (peak: 4147832)
loading module CGExtensions
Debug: (0.099645) - (usage: 4434016) - (peak: 4494144)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsNlsOperations.php = 51936 bytes for an approximate total of 1824736
Debug: (0.10272) - (usage: 4468528) - (peak: 4532800)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsNls.php = 27264 bytes for an approximate total of 1852000
Debug: (0.110914) - (usage: 4619568) - (peak: 4671840)
loading module CGSimpleSmarty
Debug: (0.115887) - (usage: 4803152) - (peak: 4861320)
loading module CMSPrinting
Debug: (0.117694) - (usage: 4925480) - (peak: 4978336)
loading module Gallery
Debug: (0.119903) - (usage: 5080352) - (peak: 5135104)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsRoute.php = 27848 bytes for an approximate total of 1879848
Debug: (0.121225) - (usage: 5126912) - (peak: 5183312)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_route_manager.php = 45456 bytes for an approximate total of 1925304
Debug: (0.122517) - (usage: 5143944) - (peak: 5205344)
loading module JQueryTools
Debug: (0.124107) - (usage: 5263640) - (peak: 5315168)
loading module MenuManager
Debug: (0.126441) - (usage: 5420056) - (peak: 5470200)
loading module TinyMCE
Debug display of 'End of Loading Modules':(0.129825) - (usage: 5678744) - (peak: 5731872)
Debug: (0.130996) - (usage: 5702840) - (peak: 5759800)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsRegularTaskHandler.php = 23008 bytes for an approximate total of 1948312
Debug: (0.133605) - (usage: 5834992) - (peak: 5888632)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.contentoperations.inc.php = 152944 bytes for an approximate total of 2101256
Debug: (0.134638) - (usage: 5859944) - (peak: 5915912)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_content_cache.php = 23280 bytes for an approximate total of 2124536
Debug: (0.135402) - (usage: 5863432) - (peak: 5928032)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'dokumenty' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.137407) - (usage: 5904336) - (peak: 5962688)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.module_meta.php = 28088 bytes for an approximate total of 2152624
Debug: (0.145404) - (usage: 6327904) - (peak: 6398704)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.ContentBase.php = 323024 bytes for an approximate total of 2475648
Debug: (0.145593) - (usage: 6370608) - (peak: 6412000)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/contenttypes/Content.inc.php = 458768 bytes for an approximate total of 2934416
Debug: (0.146968) - (usage: 6394304) - (peak: 6435928)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '19'
Debug: (0,14755) - (usage: 6397496) - (peak: 6452328)
process template top
Debug display of 'Fetch tpl_top:23 start':(0,147607) - (usage: 6398360) - (peak: 6462640)
Debug: (0,150381) - (usage: 6491632) - (peak: 6541872)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.templateoperations.inc.php = 81088 bytes for an approximate total of 3015504
Debug: (0,150937) - (usage: 6495760) - (peak: 6554096)
(mysqli): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date 
           FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0,162108) - (usage: 6842632) - (peak: 6889848)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.Events.php = 75072 bytes for an approximate total of 3090576
Debug: (0,162643) - (usage: 6846952) - (peak: 6902416)
(mysqli): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug: (0,192726) - (usage: 9294408) - (peak: 9395384)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMS_Content_Block.php = 81840 bytes for an approximate total of 3172416
Debug display of 'Fetch content:pagedata start':(0,192855) - (usage: 9294360) - (peak: 9395384)
Debug display of 'Fetch content:pagedata end':(0,19679) - (usage: 9309312) - (peak: 9395384)
Debug display of 'Fetch tpl_top:23 end':(0,196864) - (usage: 9291392) - (peak: 9395384)
Debug: (0,196899) - (usage: 9291432) - (peak: 9395384)
process template body
Debug display of 'Fetch tpl_body:23 start':(0,196945) - (usage: 9292136) - (peak: 9395384)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,200735) - (usage: 9362504) - (peak: 9424112)
Debug: (0,202183) - (usage: 9404968) - (peak: 9463104)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_module_smarty_plugin_manager.php = 41184 bytes for an approximate total of 3213600
Debug: (0,202758) - (usage: 9406560) - (peak: 9475104)
(mysqli): SELECT * FROM cms_module_smarty_plugins ORDER BY module
Debug: (0,204174) - (usage: 9453432) - (peak: 9509400)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_utils.php = 34744 bytes for an approximate total of 3248344
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,230715) - (usage: 9669128) - (peak: 9771656)
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0,230811) - (usage: 9669464) - (peak: 9771656)
Debug display of 'starting tree':(0,230874) - (usage: 9670648) - (peak: 9771656)
Debug: (0,23135) - (usage: 9673080) - (peak: 9771656)
(mysqli): SELECT modified_date FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0,231857) - (usage: 9672024) - (peak: 9771656)
Content tree file needs loading
Debug: (0,234398) - (usage: 9756304) - (peak: 9829360)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_tree.php = 32320 bytes for an approximate total of 3280664
Debug: (0,234506) - (usage: 9760288) - (peak: 9839344)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_content_tree.php = 75096 bytes for an approximate total of 3355760
Debug display of 'ending tree':(0,23469) - (usage: 9763864) - (peak: 9842816)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0,234743) - (usage: 9762320) - (peak: 9842816)
Debug: (0,235737) - (usage: 9772048) - (peak: 9842816)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,20,17,18,16,23) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,237152) - (usage: 9813392) - (peak: 9852728)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id IN (15,20,17,18,16,23) ORDER BY content_id
Debug: (0,240347) - (usage: 9928072) - (peak: 10120064)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22,21) ORDER BY hierarchy
Debug: (0,242327) - (usage: 9985112) - (peak: 10137456)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (26) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:MenuManager;default start':(0,244388) - (usage: 10052848) - (peak: 10206192)
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startMenuManager;default':(0,244566) - (usage: 10055656) - (peak: 10212696)
Debug: (0,24523) - (usage: 10060376) - (peak: 10215712)
(mysqli): SELECT * from cms_module_templates WHERE module_name = 'MenuManager' and template_name = 'default' LIMIT 1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endMenuManager;default':(0,245495) - (usage: 10060992) - (peak: 10217080)
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:MenuManager;default end':(0,299246) - (usage: 10156280) - (peak: 10391344)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,299311) - (usage: 10156192) - (peak: 10391344)
Debug display of 'Fetch content:content_en start':(0,299431) - (usage: 10091344) - (peak: 10391344)
Debug display of 'Fetch globalcontent:vz_2015_embed start':(0,307429) - (usage: 10135736) - (peak: 10391344)
Debug: (0,307606) - (usage: 10138376) - (peak: 10391344)
start global_content_get_template
Debug: (0,309966) - (usage: 10225712) - (peak: 10391344)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.globalcontentoperations.inc.php = 85976 bytes for an approximate total of 3441736
Debug: (0,310592) - (usage: 10229240) - (peak: 10395464)
(mysqli): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'vz_2015_embed' LIMIT 1
Debug: (0,310796) - (usage: 10228536) - (peak: 10397472)
end global_content_get_template
Debug display of 'Fetch globalcontent:vz_2015_embed end':(0,314913) - (usage: 10241056) - (peak: 10408176)
Debug display of 'Fetch content:content_en end':(0,315009) - (usage: 10223904) - (peak: 10408176)
Debug display of 'Fetch content:article_second start':(0,315108) - (usage: 10224912) - (peak: 10408176)
Debug display of 'Fetch content:article_second end':(0,326176) - (usage: 10241592) - (peak: 10408176)
Debug display of 'Fetch tpl_body:23 end':(0,326364) - (usage: 10227496) - (peak: 10408176)
Debug: (0,326401) - (usage: 10227536) - (peak: 10408176)
process template head
Debug display of 'Fetch tpl_head:23 start':(0,326453) - (usage: 10228240) - (peak: 10408176)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,332674) - (usage: 10328184) - (peak: 10487744)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,332762) - (usage: 10329064) - (peak: 10487744)
Debug display of 'Fetch string: start':(0,336671) - (usage: 10333608) - (peak: 10487744)
Debug display of 'Fetch string: end':(0,342361) - (usage: 10366952) - (peak: 10521344)
Debug: (0,344532) - (usage: 10372552) - (peak: 10521344)
(mysqli): SELECT DISTINCT A.css_id,A.css_name,A.css_text,A.modified_date,A.media_type,A.media_query,B.assoc_order
           FROM cms_css A 
          LEFT JOIN cms_css_assoc B ON A.css_id = B.assoc_css_id WHERE B.assoc_type = 'template' AND B.assoc_to_id = '23' ORDER BY B.assoc_order
Debug display of 'Fetch tpl_head:23 end':(0,344926) - (usage: 10349800) - (peak: 10523792)
Debug: (0,345108) - (usage: 10356176) - (peak: 10523792)
calling module CGExtensions from event ContentPostRender
Debug: (0,346694) - (usage: 10370360) - (peak: 10523792)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/modules/CGExtensions/lib/class.cge_headers.php = 7520 bytes for an approximate total of 3449256
Debug: (0,346779) - (usage: 10365400) - (peak: 10523792)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0,347569) - (usage: 10366872) - (peak: 10523792)
calling module Gallery from event ContentPostRender