Via Roseta o.p.s.

Každá práce celého člověka vyhledává.
Jan Amos Komenský

Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena v roce 2011. Posláním naší společnosti je pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s duševním onemocněním osvojit si sociální a pracovní dovednosti a návyky, které jsou potřebné pro jejich smysluplné začlenění do běžného způsobu života.

Při práci s uživateli našich služeb se snažíme uplatňovat principy léčebné pedagogiky a sociální terapie vycházející z antroposofického pohledu na člověka, kterého vnímáme v jeho trojčlennosti, jako bytost fyzickou, duševní a duchovní. Při společné práci se snažíme působit na každou z těchto bytostných složek v člověku. Navzájem si pomáháme v rozvíjení svých schopností, samostatnosti a odpovědnosti za svůj život.

Via Roseta o.p.s. spravuje od roku 2012 sociální službu Eliášův obchod a od roku 2013 provozuje sociální službu Ateliér Via Roseta.