mysqli Via Roseta o.p.s. - Via Roseta o.p.s.

Via Roseta o.p.s.

Každá práce celého člověka vyhledává.
Jan Amos Komenský

Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena v roce 2011. Posláním naší společnosti je pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s duševním onemocněním osvojit si sociální a pracovní dovednosti a návyky, které jsou potřebné pro jejich smysluplné začlenění do běžného způsobu života.

Při práci s uživateli našich služeb se snažíme uplatňovat principy léčebné pedagogiky a sociální terapie vycházející z antroposofického pohledu na člověka, kterého vnímáme v jeho trojčlennosti, jako bytost fyzickou, duševní a duchovní. Při společné práci se snažíme působit na každou z těchto bytostných složek v člověku. Navzájem si pomáháme v rozvíjení svých schopností, samostatnosti a odpovědnosti za svůj život.

Via Roseta o.p.s. spravuje od roku 2012 sociální službu Eliášův obchod a od roku 2013 provozuje sociální službu Ateliér Via Roseta.

Generated in 0,437711 seconds by CMS Made Simple using 17 SQL queries and 9910536 bytes of memory (peak memory usage was 10393928)

Debug: (2.2999999999995E-5) - (usage: 851968) - (peak: 859408)
done loading required files
Debug: (0.017975) - (usage: 853424) - (peak: 875184)
loading adodb
Debug: (0.021934) - (usage: 924704) - (peak: 948984)
loading page functions
Debug: (0.024483) - (usage: 1033152) - (peak: 1092448)
loading content functions
Debug: (0.025203) - (usage: 1040392) - (peak: 1092448)
loading translation functions
Debug: (0.02595) - (usage: 1050168) - (peak: 1092448)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.028292) - (usage: 1243616) - (peak: 1350480)
done loading files
Debug: (0.028355) - (usage: 1244008) - (peak: 1350480)
Initialize Database
Debug: (0.046205) - (usage: 1814696) - (peak: 1834392)
(mysqli): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.04631) - (usage: 1814176) - (peak: 1849432)
Done Initializing Database
Debug: (0.046362) - (usage: 1814440) - (peak: 1849432)
Initialize Smarty
Debug: (0.074704) - (usage: 2807424) - (peak: 2825304)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.Smarty_CMS.php = 990864 bytes for an approximate total of 990864
Debug: (0.077569) - (usage: 2873872) - (peak: 2892920)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSModuleDbTemplateResource.php = 57728 bytes for an approximate total of 1048592
Debug: (0.079023) - (usage: 2903216) - (peak: 2925288)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSPageTemplateResource.php = 28640 bytes for an approximate total of 1077232
Debug: (0.08091) - (usage: 2940152) - (peak: 2965496)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php = 36024 bytes for an approximate total of 1113256
Debug: (0.081593) - (usage: 2941344) - (peak: 2977288)
(mysqli): SELECT * FROM cms_userplugins ORDER BY userplugin_name
Debug: (0.083074) - (usage: 2962576) - (peak: 2989640)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_siteprefs.php = 17104 bytes for an approximate total of 1130360
Debug: (0.084439) - (usage: 2968232) - (peak: 3000504)
(mysqli): SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM cms_siteprefs
Debug: (0.088295) - (usage: 3071104) - (peak: 3205736)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSContentTemplateResource.php = 18768 bytes for an approximate total of 1149128
Debug: (0.089528) - (usage: 3085152) - (peak: 3215544)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSGlobalContentTemplateResource.php = 13792 bytes for an approximate total of 1162920
Debug: (0.092405) - (usage: 3089680) - (peak: 3227384)
Done Initialiing Smarty
Debug display of 'Loading Modules':(0.09255) - (usage: 3090104) - (peak: 3234848)
Debug: (0.098561) - (usage: 3279664) - (peak: 3399768)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php = 188304 bytes for an approximate total of 1351224
Debug: (0.099156) - (usage: 3282072) - (peak: 3410048)
(mysqli): SELECT * FROM cms_modules ORDER BY module_name
Debug: (0.106216) - (usage: 3312136) - (peak: 3412232)
loading module Archiver
Debug: (0.121939) - (usage: 3955768) - (peak: 4026024)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSModule.php = 386144 bytes for an approximate total of 1737368
Debug: (0.1235) - (usage: 4058944) - (peak: 4145664)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsLangOperations.php = 35488 bytes for an approximate total of 1772856
Debug: (0.12388) - (usage: 4057088) - (peak: 4145664)
loading module CGExtensions
Debug: (0.133168) - (usage: 4430536) - (peak: 4492984)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsNlsOperations.php = 51896 bytes for an approximate total of 1824752
Debug: (0.136078) - (usage: 4465048) - (peak: 4531456)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsNls.php = 27264 bytes for an approximate total of 1852016
Debug: (0.145405) - (usage: 4616136) - (peak: 4669960)
loading module CGSimpleSmarty
Debug: (0.150526) - (usage: 4799744) - (peak: 4859464)
loading module CMSPrinting
Debug: (0.152317) - (usage: 4922072) - (peak: 4976480)
loading module Gallery
Debug: (0.154991) - (usage: 5076936) - (peak: 5132784)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsRoute.php = 27848 bytes for an approximate total of 1879864
Debug: (0.156984) - (usage: 5123480) - (peak: 5181264)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_route_manager.php = 45440 bytes for an approximate total of 1925304
Debug: (0.158303) - (usage: 5140520) - (peak: 5203176)
loading module JQueryTools
Debug: (0.160153) - (usage: 5260200) - (peak: 5313056)
loading module MenuManager
Debug: (0.162719) - (usage: 5416576) - (peak: 5467808)
loading module TinyMCE
Debug display of 'End of Loading Modules':(0.171371) - (usage: 5675272) - (peak: 5729696)
Debug: (0.172819) - (usage: 5699360) - (peak: 5757184)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsRegularTaskHandler.php = 23000 bytes for an approximate total of 1948304
Debug: (0.177822) - (usage: 5831216) - (peak: 5885424)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.contentoperations.inc.php = 152824 bytes for an approximate total of 2101128
Debug: (0.178723) - (usage: 5832928) - (peak: 5899736)
(mysqli): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug: (0.180388) - (usage: 5856752) - (peak: 5914296)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_content_cache.php = 23272 bytes for an approximate total of 2124400
Debug: (0.18112) - (usage: 5860016) - (peak: 5925792)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id = '15' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.183324) - (usage: 5900944) - (peak: 5959624)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.module_meta.php = 28088 bytes for an approximate total of 2152488
Debug: (0.196832) - (usage: 6324504) - (peak: 6396704)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.ContentBase.php = 323048 bytes for an approximate total of 2475536
Debug: (0.197086) - (usage: 6367200) - (peak: 6409736)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/contenttypes/Content.inc.php = 458752 bytes for an approximate total of 2934288
Debug: (0.198056) - (usage: 6391048) - (peak: 6433656)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '15'
Debug: (0,198987) - (usage: 6393400) - (peak: 6450056)
process template top
Debug display of 'Fetch tpl_top:23 start':(0,199112) - (usage: 6394264) - (peak: 6459984)
Debug: (0,203345) - (usage: 6487496) - (peak: 6539040)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.templateoperations.inc.php = 81056 bytes for an approximate total of 3015344
Debug: (0,203958) - (usage: 6491648) - (peak: 6550696)
(mysqli): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date 
           FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0,222389) - (usage: 6838472) - (peak: 6886632)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.Events.php = 75040 bytes for an approximate total of 3090384
Debug: (0,223092) - (usage: 6842792) - (peak: 6899176)
(mysqli): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug: (0,267768) - (usage: 9290344) - (peak: 9392928)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMS_Content_Block.php = 81880 bytes for an approximate total of 3172264
Debug display of 'Fetch content:pagedata start':(0,267901) - (usage: 9290296) - (peak: 9392928)
Debug display of 'Fetch content:pagedata end':(0,272178) - (usage: 9305288) - (peak: 9392928)
Debug display of 'Fetch tpl_top:23 end':(0,27228) - (usage: 9287360) - (peak: 9392928)
Debug: (0,272329) - (usage: 9287400) - (peak: 9392928)
process template body
Debug display of 'Fetch tpl_body:23 start':(0,272387) - (usage: 9288104) - (peak: 9392928)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,277399) - (usage: 9358456) - (peak: 9421568)
Debug: (0,278889) - (usage: 9400928) - (peak: 9460544)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_module_smarty_plugin_manager.php = 41192 bytes for an approximate total of 3213456
Debug: (0,279429) - (usage: 9402520) - (peak: 9472456)
(mysqli): SELECT * FROM cms_module_smarty_plugins ORDER BY module
Debug: (0,280844) - (usage: 9449384) - (peak: 9506600)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_utils.php = 34744 bytes for an approximate total of 3248200
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,31628) - (usage: 9665280) - (peak: 9769424)
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0,316388) - (usage: 9666128) - (peak: 9769424)
Debug display of 'starting tree':(0,31645) - (usage: 9666800) - (peak: 9769424)
Debug: (0,316943) - (usage: 9669232) - (peak: 9769424)
(mysqli): SELECT modified_date FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0,317405) - (usage: 9668176) - (peak: 9769424)
Content tree file needs loading
Debug: (0,321007) - (usage: 9752504) - (peak: 9827360)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_tree.php = 32320 bytes for an approximate total of 3280520
Debug: (0,321194) - (usage: 9756504) - (peak: 9837336)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_content_tree.php = 75160 bytes for an approximate total of 3355680
Debug display of 'ending tree':(0,321528) - (usage: 9760040) - (peak: 9841000)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0,321631) - (usage: 9758496) - (peak: 9841000)
Debug: (0,322915) - (usage: 9768224) - (peak: 9841000)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (20,17,18,19,16,23) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,324126) - (usage: 9809464) - (peak: 9850384)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id IN (20,17,18,19,16,23) ORDER BY content_id
Debug: (0,326787) - (usage: 9925000) - (peak: 10115736)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22,21) ORDER BY hierarchy
Debug: (0,32858) - (usage: 9982032) - (peak: 10133384)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (26) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:MenuManager;default start':(0,331078) - (usage: 10049760) - (peak: 10201840)
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startMenuManager;default':(0,331312) - (usage: 10052560) - (peak: 10208344)
Debug: (0,331779) - (usage: 10057280) - (peak: 10211312)
(mysqli): SELECT * from cms_module_templates WHERE module_name = 'MenuManager' and template_name = 'default' LIMIT 1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endMenuManager;default':(0,331957) - (usage: 10057896) - (peak: 10212768)
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:MenuManager;default end':(0,404684) - (usage: 10153200) - (peak: 10389128)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,404811) - (usage: 10153112) - (peak: 10389128)
Debug display of 'Fetch content:content_en start':(0,405011) - (usage: 10088264) - (peak: 10389128)
Debug display of 'Fetch content:content_en end':(0,410975) - (usage: 10104880) - (peak: 10389128)
Debug display of 'Fetch content:article_second start':(0,411096) - (usage: 10105888) - (peak: 10389128)
Debug display of 'Fetch content:article_second end':(0,418504) - (usage: 10125192) - (peak: 10389128)
Debug display of 'Fetch tpl_body:23 end':(0,419025) - (usage: 10110152) - (peak: 10389128)
Debug: (0,419113) - (usage: 10110192) - (peak: 10389128)
process template head
Debug display of 'Fetch tpl_head:23 start':(0,419237) - (usage: 10110896) - (peak: 10389128)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,426946) - (usage: 10210784) - (peak: 10389128)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,427057) - (usage: 10211664) - (peak: 10389128)
Debug: (0,433197) - (usage: 10221488) - (peak: 10389128)
(mysqli): SELECT DISTINCT A.css_id,A.css_name,A.css_text,A.modified_date,A.media_type,A.media_query,B.assoc_order
           FROM cms_css A 
          LEFT JOIN cms_css_assoc B ON A.css_id = B.assoc_css_id WHERE B.assoc_type = 'template' AND B.assoc_to_id = '23' ORDER BY B.assoc_order
Debug display of 'Fetch tpl_head:23 end':(0,433877) - (usage: 10198744) - (peak: 10393928)
Debug: (0,434111) - (usage: 10204184) - (peak: 10393928)
calling module CGExtensions from event ContentPostRender
Debug: (0,436706) - (usage: 10217328) - (peak: 10393928)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/modules/CGExtensions/lib/class.cge_headers.php = 6464 bytes for an approximate total of 3362144
Debug: (0,436794) - (usage: 10212368) - (peak: 10393928)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0,437597) - (usage: 10213824) - (peak: 10393928)
calling module Gallery from event ContentPostRender