mysqli Via Roseta o.p.s. - Via Roseta o.p.s.

Via Roseta o.p.s.

Každá práce celého člověka vyhledává.
Jan Amos Komenský

Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena v roce 2011. Posláním naší společnosti je pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s duševním onemocněním osvojit si sociální a pracovní dovednosti a návyky, které jsou potřebné pro jejich smysluplné začlenění do běžného způsobu života.

Při práci s uživateli našich služeb se snažíme uplatňovat principy léčebné pedagogiky a sociální terapie vycházející z antroposofického pohledu na člověka, kterého vnímáme v jeho trojčlennosti, jako bytost fyzickou, duševní a duchovní. Při společné práci se snažíme působit na každou z těchto bytostných složek v člověku. Navzájem si pomáháme v rozvíjení svých schopností, samostatnosti a odpovědnosti za svůj život.

Via Roseta o.p.s. spravuje od roku 2012 sociální službu Eliášův obchod a od roku 2013 provozuje sociální službu Ateliér Via Roseta.

Generated in 0,460494 seconds by CMS Made Simple using 17 SQL queries and 9910008 bytes of memory (peak memory usage was 10392536)

Debug: (1.400000000007E-5) - (usage: 852432) - (peak: 861144)
done loading required files
Debug: (0.013034) - (usage: 853880) - (peak: 876088)
loading adodb
Debug: (0.015163) - (usage: 925160) - (peak: 950544)
loading page functions
Debug: (0.016852) - (usage: 1033632) - (peak: 1087072)
loading content functions
Debug: (0.018419) - (usage: 1040888) - (peak: 1087072)
loading translation functions
Debug: (0.019383) - (usage: 1050664) - (peak: 1087072)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.022085) - (usage: 1244120) - (peak: 1351216)
done loading files
Debug: (0.022167) - (usage: 1244512) - (peak: 1351216)
Initialize Database
Debug: (0.034155) - (usage: 1815272) - (peak: 1834224)
(mysqli): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.034228) - (usage: 1814752) - (peak: 1849360)
Done Initializing Database
Debug: (0.03426) - (usage: 1815016) - (peak: 1849360)
Initialize Smarty
Debug: (0.047318) - (usage: 2807896) - (peak: 2825224)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.Smarty_CMS.php = 990776 bytes for an approximate total of 990776
Debug: (0.04884) - (usage: 2874344) - (peak: 2892536)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSModuleDbTemplateResource.php = 57720 bytes for an approximate total of 1048496
Debug: (0.049581) - (usage: 2903664) - (peak: 2926032)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSPageTemplateResource.php = 28616 bytes for an approximate total of 1077112
Debug: (0.05049) - (usage: 2940560) - (peak: 2966288)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php = 35992 bytes for an approximate total of 1113104
Debug: (0.050917) - (usage: 2941752) - (peak: 2977416)
(mysqli): SELECT * FROM cms_userplugins ORDER BY userplugin_name
Debug: (0.05164) - (usage: 2962992) - (peak: 2989496)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_siteprefs.php = 17104 bytes for an approximate total of 1130208
Debug: (0.052704) - (usage: 2968664) - (peak: 3000416)
(mysqli): SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM cms_siteprefs
Debug: (0.054218) - (usage: 3071520) - (peak: 3205160)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSContentTemplateResource.php = 18768 bytes for an approximate total of 1148976
Debug: (0.054772) - (usage: 3085560) - (peak: 3214744)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSGlobalContentTemplateResource.php = 13784 bytes for an approximate total of 1162760
Debug: (0.055629) - (usage: 3090088) - (peak: 3226600)
Done Initialiing Smarty
Debug display of 'Loading Modules':(0.055687) - (usage: 3090512) - (peak: 3234072)
Debug: (0.058184) - (usage: 3280072) - (peak: 3398968)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php = 188304 bytes for an approximate total of 1351064
Debug: (0.058547) - (usage: 3282480) - (peak: 3409080)
(mysqli): SELECT * FROM cms_modules ORDER BY module_name
Debug: (0.067194) - (usage: 3312536) - (peak: 3411264)
loading module Archiver
Debug: (0.081252) - (usage: 3955968) - (peak: 4024400)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSModule.php = 386040 bytes for an approximate total of 1737104
Debug: (0.082962) - (usage: 4059144) - (peak: 4144032)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsLangOperations.php = 35488 bytes for an approximate total of 1772592
Debug: (0.083367) - (usage: 4057288) - (peak: 4144032)
loading module CGExtensions
Debug: (0.09341) - (usage: 4430704) - (peak: 4491344)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsNlsOperations.php = 51888 bytes for an approximate total of 1824480
Debug: (0.096786) - (usage: 4465208) - (peak: 4529776)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsNls.php = 27264 bytes for an approximate total of 1851744
Debug: (0.112167) - (usage: 4616256) - (peak: 4667984)
loading module CGSimpleSmarty
Debug: (0.118702) - (usage: 4799808) - (peak: 4857472)
loading module CMSPrinting
Debug: (0.120782) - (usage: 4922136) - (peak: 4974024)
loading module Gallery
Debug: (0.123795) - (usage: 5076992) - (peak: 5131064)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsRoute.php = 27848 bytes for an approximate total of 1879592
Debug: (0.125519) - (usage: 5123528) - (peak: 5179040)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_route_manager.php = 45432 bytes for an approximate total of 1925024
Debug: (0.127751) - (usage: 5140576) - (peak: 5201096)
loading module JQueryTools
Debug: (0.132539) - (usage: 5260248) - (peak: 5311064)
loading module MenuManager
Debug: (0.136984) - (usage: 5416624) - (peak: 5465832)
loading module TinyMCE
Debug display of 'End of Loading Modules':(0.14351) - (usage: 5675304) - (peak: 5727952)
Debug: (0.144884) - (usage: 5699392) - (peak: 5755720)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsRegularTaskHandler.php = 23000 bytes for an approximate total of 1948024
Debug: (0.151088) - (usage: 5831336) - (peak: 5884448)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.contentoperations.inc.php = 152872 bytes for an approximate total of 2100896
Debug: (0.152462) - (usage: 5833032) - (peak: 5898800)
(mysqli): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug: (0.154453) - (usage: 5856816) - (peak: 5913232)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_content_cache.php = 23256 bytes for an approximate total of 2124152
Debug: (0.155417) - (usage: 5860080) - (peak: 5924808)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id = '15' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.157991) - (usage: 5901016) - (peak: 5958456)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.module_meta.php = 28088 bytes for an approximate total of 2152240
Debug: (0.170961) - (usage: 6324584) - (peak: 6395096)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.ContentBase.php = 323056 bytes for an approximate total of 2475296
Debug: (0.171154) - (usage: 6367312) - (peak: 6408416)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/contenttypes/Content.inc.php = 458792 bytes for an approximate total of 2934088
Debug: (0.17206) - (usage: 6391128) - (peak: 6432192)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '15'
Debug: (0,173126) - (usage: 6393456) - (peak: 6448592)
process template top
Debug display of 'Fetch tpl_top:23 start':(0,17322) - (usage: 6394320) - (peak: 6458304)
Debug: (0,176811) - (usage: 6487536) - (peak: 6537280)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.templateoperations.inc.php = 81016 bytes for an approximate total of 3015104
Debug: (0,177707) - (usage: 6491640) - (peak: 6549168)
(mysqli): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date 
           FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0,197377) - (usage: 6838472) - (peak: 6885168)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.Events.php = 75056 bytes for an approximate total of 3090160
Debug: (0,198024) - (usage: 6842768) - (peak: 6897624)
(mysqli): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug: (0,251587) - (usage: 9290280) - (peak: 9391640)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMS_Content_Block.php = 81864 bytes for an approximate total of 3172024
Debug display of 'Fetch content:pagedata start':(0,25184) - (usage: 9290232) - (peak: 9391640)
Debug display of 'Fetch content:pagedata end':(0,257173) - (usage: 9305224) - (peak: 9391640)
Debug display of 'Fetch tpl_top:23 end':(0,25728) - (usage: 9287296) - (peak: 9391640)
Debug: (0,257334) - (usage: 9287336) - (peak: 9391640)
process template body
Debug display of 'Fetch tpl_body:23 start':(0,2574) - (usage: 9288040) - (peak: 9391640)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,264663) - (usage: 9358416) - (peak: 9419976)
Debug: (0,267206) - (usage: 9400888) - (peak: 9458952)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_module_smarty_plugin_manager.php = 41192 bytes for an approximate total of 3213216
Debug: (0,269045) - (usage: 9402480) - (peak: 9470888)
(mysqli): SELECT * FROM cms_module_smarty_plugins ORDER BY module
Debug: (0,270628) - (usage: 9449368) - (peak: 9504880)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_utils.php = 34760 bytes for an approximate total of 3247976
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,315804) - (usage: 9665224) - (peak: 9769480)
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0,31596) - (usage: 9666072) - (peak: 9769480)
Debug display of 'starting tree':(0,316064) - (usage: 9666744) - (peak: 9769480)
Debug: (0,316688) - (usage: 9669176) - (peak: 9769480)
(mysqli): SELECT modified_date FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0,317312) - (usage: 9668120) - (peak: 9769480)
Content tree file needs loading
Debug: (0,321405) - (usage: 9752416) - (peak: 9825736)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_tree.php = 32328 bytes for an approximate total of 3280304
Debug: (0,321571) - (usage: 9756400) - (peak: 9835720)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_content_tree.php = 75112 bytes for an approximate total of 3355416
Debug display of 'ending tree':(0,32186) - (usage: 9759944) - (peak: 9839368)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0,321991) - (usage: 9758400) - (peak: 9839368)
Debug: (0,323152) - (usage: 9768128) - (peak: 9839368)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (20,17,18,19,16,23) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,324507) - (usage: 9809352) - (peak: 9849008)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id IN (20,17,18,19,16,23) ORDER BY content_id
Debug: (0,329584) - (usage: 9924904) - (peak: 10113904)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22,21) ORDER BY hierarchy
Debug: (0,332653) - (usage: 9981936) - (peak: 10131552)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (26) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:MenuManager;default start':(0,335926) - (usage: 10049672) - (peak: 10200072)
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startMenuManager;default':(0,336233) - (usage: 10052472) - (peak: 10206576)
Debug: (0,336831) - (usage: 10057192) - (peak: 10209544)
(mysqli): SELECT * from cms_module_templates WHERE module_name = 'MenuManager' and template_name = 'default' LIMIT 1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endMenuManager;default':(0,337114) - (usage: 10057808) - (peak: 10211000)
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:MenuManager;default end':(0,429075) - (usage: 10153088) - (peak: 10387504)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,429154) - (usage: 10153000) - (peak: 10387504)
Debug display of 'Fetch content:content_en start':(0,429283) - (usage: 10088152) - (peak: 10387504)
Debug display of 'Fetch content:content_en end':(0,434162) - (usage: 10104744) - (peak: 10387504)
Debug display of 'Fetch content:article_second start':(0,434277) - (usage: 10105752) - (peak: 10387504)
Debug display of 'Fetch content:article_second end':(0,441676) - (usage: 10125056) - (peak: 10387504)
Debug display of 'Fetch tpl_body:23 end':(0,442043) - (usage: 10110016) - (peak: 10387504)
Debug: (0,442099) - (usage: 10110056) - (peak: 10387504)
process template head
Debug display of 'Fetch tpl_head:23 start':(0,442166) - (usage: 10110760) - (peak: 10387504)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,451146) - (usage: 10210648) - (peak: 10387504)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,451287) - (usage: 10211528) - (peak: 10387504)
Debug: (0,456246) - (usage: 10221352) - (peak: 10387504)
(mysqli): SELECT DISTINCT A.css_id,A.css_name,A.css_text,A.modified_date,A.media_type,A.media_query,B.assoc_order
           FROM cms_css A 
          LEFT JOIN cms_css_assoc B ON A.css_id = B.assoc_css_id WHERE B.assoc_type = 'template' AND B.assoc_to_id = '23' ORDER BY B.assoc_order
Debug display of 'Fetch tpl_head:23 end':(0,456637) - (usage: 10198608) - (peak: 10392536)
Debug: (0,45679) - (usage: 10204072) - (peak: 10392536)
calling module CGExtensions from event ContentPostRender
Debug: (0,458814) - (usage: 10217216) - (peak: 10392536)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/modules/CGExtensions/lib/class.cge_headers.php = 6464 bytes for an approximate total of 3361880
Debug: (0,458924) - (usage: 10212256) - (peak: 10392536)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0,460277) - (usage: 10213712) - (peak: 10392536)
calling module Gallery from event ContentPostRender