mysqli Via Roseta o.p.s. - Eliášův obchod

Eliášův obchod

Jugoslávských partyzánů 4, 160 00 Praha 6, tel.: 233 313 454

Tréninkové pracoviště pro lidi s handicapem a prodejna neziskových organizací

Projekt Eliášův obchod slouží jako tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a duševním onemocněním. Projekt byl zahájen v září roku 2005 díky finanční podpoře z Evropských sociálních fondů. Eliášův obchod byl otevřen v září roku 2006 v blízkosti Vítězného náměstí v Praze 6. Prostory k provozování obchodu jsme získali za přispění městské části Praha 6. Dále se na financování projektu podílejí mimo jiné i MPSV, MHMP a Městská část Praha 6. Hlavním posláním projektu je umožnit lidem s postižením osvojit si v rámci sociální rehabilitace pracovní a sociální dovednosti a návyky potřebné pro začlenění se do běžného způsobu života. Práce v obchodě pomáhá našim klientům rozvíjet především komunikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a další znalosti a dovednosti, díky kterým se snadněji uplatní na otevřeném trhu práce. Každý den se v obchodě vystřídají 4 klienti.

Interiér Eliášova obchodu
Výloha Eliášova obchodu

Otevírací doba:

Po: 10.00-18.00
Út: 10.00-18.00
St: 10.00-18.00
Čt: 10.00-18.00
Pá: 10.00-18.00

Obchod dále přispívá k zviditelnění práce sociálních neziskových organizací, pražských i mimopražských,naše vývěsky informují o aktuálním dění v sociální, vzdělávací a kulturní oblasti.

Poskytujeme odbyt výrobků chráněných a terapeutických dílen věnujících se v rámci své činnosti řemeslné a umělecké výrobě a posilujeme tak princip jejich samofinancování.
Své výrobky u nás prodává Fokus, Dílny tvořivosti, Rolnička, Proutek, Nazaret, Cedr Pardubice, Arkadie, Dílna Eliáš, Ignis, Gawain, Momo Chrudim, Sananim, Bona, Fortel, Pro-Charitu, Společenství Dobromysl a mnoho dalších.

Generated in 0,497947 seconds by CMS Made Simple using 18 SQL queries and 9993232 bytes of memory (peak memory usage was 10467304)

Debug: (3.8000000000038E-5) - (usage: 854952) - (peak: 863416)
done loading required files
Debug: (0.03564) - (usage: 856720) - (peak: 878528)
loading adodb
Debug: (0.03946) - (usage: 927968) - (peak: 952840)
loading page functions
Debug: (0.042788) - (usage: 1036472) - (peak: 1089200)
loading content functions
Debug: (0.043639) - (usage: 1043720) - (peak: 1089200)
loading translation functions
Debug: (0.044491) - (usage: 1053496) - (peak: 1089200)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.047568) - (usage: 1246968) - (peak: 1353504)
done loading files
Debug: (0.047647) - (usage: 1247360) - (peak: 1353504)
Initialize Database
Debug: (0.075614) - (usage: 1818096) - (peak: 1836576)
(mysqli): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.075724) - (usage: 1817576) - (peak: 1851664)
Done Initializing Database
Debug: (0.075801) - (usage: 1817840) - (peak: 1851664)
Initialize Smarty
Debug: (0.095429) - (usage: 2810720) - (peak: 2827824)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.Smarty_CMS.php = 990768 bytes for an approximate total of 990768
Debug: (0.098658) - (usage: 2877160) - (peak: 2895520)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSModuleDbTemplateResource.php = 57720 bytes for an approximate total of 1048488
Debug: (0.099503) - (usage: 2906512) - (peak: 2927976)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSPageTemplateResource.php = 28648 bytes for an approximate total of 1077136
Debug: (0.10059) - (usage: 2943432) - (peak: 2969008)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php = 36016 bytes for an approximate total of 1113152
Debug: (0.101255) - (usage: 2944624) - (peak: 2980136)
(mysqli): SELECT * FROM cms_userplugins ORDER BY userplugin_name
Debug: (0.102171) - (usage: 2965864) - (peak: 2992312)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_siteprefs.php = 17104 bytes for an approximate total of 1130256
Debug: (0.103719) - (usage: 2971552) - (peak: 3003328)
(mysqli): SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM cms_siteprefs
Debug: (0.106152) - (usage: 3074432) - (peak: 3208312)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSContentTemplateResource.php = 18768 bytes for an approximate total of 1149024
Debug: (0.106972) - (usage: 3088472) - (peak: 3217896)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSGlobalContentTemplateResource.php = 13784 bytes for an approximate total of 1162808
Debug: (0.109422) - (usage: 3093000) - (peak: 3229752)
Done Initialiing Smarty
Debug display of 'Loading Modules':(0.109501) - (usage: 3093424) - (peak: 3237224)
Debug: (0.112844) - (usage: 3282984) - (peak: 3402120)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php = 188304 bytes for an approximate total of 1351112
Debug: (0.113412) - (usage: 3285392) - (peak: 3412232)
(mysqli): SELECT * FROM cms_modules ORDER BY module_name
Debug: (0.123698) - (usage: 3315472) - (peak: 3414416)
loading module Archiver
Debug: (0.130725) - (usage: 3958920) - (peak: 4028080)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSModule.php = 386032 bytes for an approximate total of 1737144
Debug: (0.132394) - (usage: 4062128) - (peak: 4147464)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsLangOperations.php = 35488 bytes for an approximate total of 1772632
Debug: (0.134113) - (usage: 4060272) - (peak: 4147464)
loading module CGExtensions
Debug: (0.140366) - (usage: 4433696) - (peak: 4494368)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsNlsOperations.php = 51912 bytes for an approximate total of 1824544
Debug: (0.146479) - (usage: 4468208) - (peak: 4532952)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsNls.php = 27264 bytes for an approximate total of 1851808
Debug: (0.162859) - (usage: 4510328) - (peak: 4590552)
(mysqli): UPDATE cms_siteprefs SET sitepref_value = 1508514435 WHERE sitepref_name = 'CGExtensions_mapi_pref_cache_autoclean_last'
Debug: (0.169832) - (usage: 4620128) - (peak: 4673968)
loading module CGSimpleSmarty
Debug: (0.17616) - (usage: 4803736) - (peak: 4862248)
loading module CMSPrinting
Debug: (0.180623) - (usage: 4926328) - (peak: 4979864)
loading module Gallery
Debug: (0.183212) - (usage: 5081008) - (peak: 5136280)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsRoute.php = 27848 bytes for an approximate total of 1879656
Debug: (0.18502) - (usage: 5127576) - (peak: 5184024)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_route_manager.php = 45464 bytes for an approximate total of 1925120
Debug: (0.188769) - (usage: 5144616) - (peak: 5205976)
loading module JQueryTools
Debug: (0.204015) - (usage: 5264304) - (peak: 5315520)
loading module MenuManager
Debug: (0.208652) - (usage: 5420696) - (peak: 5470432)
loading module TinyMCE
Debug display of 'End of Loading Modules':(0.213027) - (usage: 5679376) - (peak: 5732392)
Debug: (0.214235) - (usage: 5703448) - (peak: 5760688)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsRegularTaskHandler.php = 22984 bytes for an approximate total of 1948104
Debug: (0.218831) - (usage: 5729504) - (peak: 5787128)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/interface.CmsRegularTask.php = 7240 bytes for an approximate total of 1955344
Debug: (0.222631) - (usage: 5785552) - (peak: 5849624)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.module_meta.php = 28072 bytes for an approximate total of 1983416
Debug: (0.224233) - (usage: 5786872) - (peak: 5866584)
(mysqli): UPDATE cms_siteprefs SET sitepref_value = 1508514435 WHERE sitepref_name = 'pseudocron_lastrun'
Debug: (0.227737) - (usage: 5917000) - (peak: 5988152)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.contentoperations.inc.php = 152864 bytes for an approximate total of 2136280
Debug: (0.229162) - (usage: 5941928) - (peak: 6013544)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_content_cache.php = 23256 bytes for an approximate total of 2159536
Debug: (0.229955) - (usage: 5945256) - (peak: 6024416)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'eliasuv-obchod' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.253088) - (usage: 6374688) - (peak: 6447736)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.ContentBase.php = 322984 bytes for an approximate total of 2482520
Debug: (0.253249) - (usage: 6417376) - (peak: 6460160)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/contenttypes/Content.inc.php = 458640 bytes for an approximate total of 2941160
Debug: (0.254057) - (usage: 6441144) - (peak: 6482656)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '17'
Debug: (0,254743) - (usage: 6444344) - (peak: 6499128)
process template top
Debug display of 'Fetch tpl_top:23 start':(0,254811) - (usage: 6445208) - (peak: 6509400)
Debug: (0,257547) - (usage: 6538432) - (peak: 6588288)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.templateoperations.inc.php = 81048 bytes for an approximate total of 3022208
Debug: (0,258187) - (usage: 6542560) - (peak: 6600528)
(mysqli): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date 
           FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0,336966) - (usage: 6889376) - (peak: 6936712)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.Events.php = 75056 bytes for an approximate total of 3097264
Debug: (0,337892) - (usage: 6893696) - (peak: 6949064)
(mysqli): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug: (0,370964) - (usage: 9341232) - (peak: 9454616)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMS_Content_Block.php = 81864 bytes for an approximate total of 3179128
Debug display of 'Fetch content:pagedata start':(0,371089) - (usage: 9341184) - (peak: 9454616)
Debug display of 'Fetch content:pagedata end':(0,375212) - (usage: 9356152) - (peak: 9454616)
Debug display of 'Fetch tpl_top:23 end':(0,375296) - (usage: 9338224) - (peak: 9454616)
Debug: (0,375347) - (usage: 9338264) - (peak: 9454616)
process template body
Debug display of 'Fetch tpl_body:23 start':(0,375414) - (usage: 9338968) - (peak: 9454616)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,38094) - (usage: 9409336) - (peak: 9472248)
Debug: (0,382035) - (usage: 9451784) - (peak: 9511288)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_module_smarty_plugin_manager.php = 41168 bytes for an approximate total of 3220296
Debug: (0,382618) - (usage: 9453376) - (peak: 9523296)
(mysqli): SELECT * FROM cms_module_smarty_plugins ORDER BY module
Debug: (0,383861) - (usage: 9501432) - (peak: 9557416)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_utils.php = 35424 bytes for an approximate total of 3255720
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,406285) - (usage: 9719096) - (peak: 9822936)
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0,406337) - (usage: 9719432) - (peak: 9822936)
Debug display of 'starting tree':(0,406374) - (usage: 9720104) - (peak: 9822936)
Debug: (0,406963) - (usage: 9722536) - (peak: 9822936)
(mysqli): SELECT modified_date FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0,407131) - (usage: 9721480) - (peak: 9822936)
Content tree file needs loading
Debug: (0,409202) - (usage: 9805800) - (peak: 9879776)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_tree.php = 32320 bytes for an approximate total of 3288040
Debug: (0,409266) - (usage: 9809800) - (peak: 9889752)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_content_tree.php = 75152 bytes for an approximate total of 3363192
Debug display of 'ending tree':(0,409372) - (usage: 9813336) - (peak: 9893240)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0,409409) - (usage: 9811792) - (peak: 9893240)
Debug: (0,410101) - (usage: 9821520) - (peak: 9893240)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,20,18,19,16,23) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,410979) - (usage: 9862824) - (peak: 9903584)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id IN (15,20,18,19,16,23) ORDER BY content_id
Debug: (0,413747) - (usage: 9977472) - (peak: 10171016)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22,21) ORDER BY hierarchy
Debug: (0,415373) - (usage: 10034512) - (peak: 10188408)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (26) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:MenuManager;default start':(0,417692) - (usage: 10102248) - (peak: 10257040)
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startMenuManager;default':(0,417913) - (usage: 10105072) - (peak: 10263544)
Debug: (0,418549) - (usage: 10109792) - (peak: 10266464)
(mysqli): SELECT * from cms_module_templates WHERE module_name = 'MenuManager' and template_name = 'default' LIMIT 1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endMenuManager;default':(0,418666) - (usage: 10110408) - (peak: 10267832)
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:MenuManager;default end':(0,461496) - (usage: 10205696) - (peak: 10442424)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,461548) - (usage: 10205608) - (peak: 10442424)
Debug display of 'Fetch content:content_en start':(0,461642) - (usage: 10140760) - (peak: 10442424)
Debug display of 'Fetch content:content_en end':(0,46546) - (usage: 10157432) - (peak: 10442424)
Debug display of 'Fetch content:article_second start':(0,465536) - (usage: 10158440) - (peak: 10442424)
Debug display of 'Fetch content:article_second end':(0,471028) - (usage: 10174544) - (peak: 10442424)
Debug display of 'Fetch tpl_body:23 end':(0,471164) - (usage: 10160416) - (peak: 10442424)
Debug: (0,471209) - (usage: 10160456) - (peak: 10442424)
process template head
Debug display of 'Fetch tpl_head:23 start':(0,47128) - (usage: 10161160) - (peak: 10442424)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,481992) - (usage: 10261072) - (peak: 10442424)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,482131) - (usage: 10261952) - (peak: 10442424)
Debug display of 'Fetch string: start':(0,486303) - (usage: 10266472) - (peak: 10442424)
Debug display of 'Fetch string: end':(0,49236) - (usage: 10299520) - (peak: 10464344)
Debug: (0,493334) - (usage: 10305216) - (peak: 10464344)
(mysqli): SELECT DISTINCT A.css_id,A.css_name,A.css_text,A.modified_date,A.media_type,A.media_query,B.assoc_order
           FROM cms_css A 
          LEFT JOIN cms_css_assoc B ON A.css_id = B.assoc_css_id WHERE B.assoc_type = 'template' AND B.assoc_to_id = '23' ORDER BY B.assoc_order
Debug display of 'Fetch tpl_head:23 end':(0,493861) - (usage: 10282472) - (peak: 10467304)
Debug: (0,493996) - (usage: 10288816) - (peak: 10467304)
calling module CGExtensions from event ContentPostRender
Debug: (0,497112) - (usage: 10302992) - (peak: 10467304)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/modules/CGExtensions/lib/class.cge_headers.php = 7488 bytes for an approximate total of 3370680
Debug: (0,497184) - (usage: 10298032) - (peak: 10467304)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0,497855) - (usage: 10299520) - (peak: 10467304)
calling module Gallery from event ContentPostRender