mysqli Via Roseta o.p.s. - Eliášův obchod

Eliášův obchod

Jugoslávských partyzánů 4, 160 00 Praha 6, tel.: 233 313 454

Tréninkové pracoviště pro lidi s handicapem a prodejna neziskových organizací

Projekt Eliášův obchod slouží jako tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a duševním onemocněním. Projekt byl zahájen v září roku 2005 díky finanční podpoře z Evropských sociálních fondů. Eliášův obchod byl otevřen v září roku 2006 v blízkosti Vítězného náměstí v Praze 6. Prostory k provozování obchodu jsme získali za přispění městské části Praha 6. Dále se na financování projektu podílejí mimo jiné i MPSV, MHMP a Městská část Praha 6. Hlavním posláním projektu je umožnit lidem s postižením osvojit si v rámci sociální rehabilitace pracovní a sociální dovednosti a návyky potřebné pro začlenění se do běžného způsobu života. Práce v obchodě pomáhá našim klientům rozvíjet především komunikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a další znalosti a dovednosti, díky kterým se snadněji uplatní na otevřeném trhu práce. Každý den se v obchodě vystřídají 4 klienti.

Interiér Eliášova obchodu
Výloha Eliášova obchodu

Otevírací doba:

Po: 10.00-18.00
Út: 10.00-18.00
St: 10.00-18.00
Čt: 10.00-18.00
Pá: 10.00-18.00

Obchod dále přispívá k zviditelnění práce sociálních neziskových organizací, pražských i mimopražských,naše vývěsky informují o aktuálním dění v sociální, vzdělávací a kulturní oblasti.

Poskytujeme odbyt výrobků chráněných a terapeutických dílen věnujících se v rámci své činnosti řemeslné a umělecké výrobě a posilujeme tak princip jejich samofinancování.
Své výrobky u nás prodává Fokus, Dílny tvořivosti, Rolnička, Proutek, Nazaret, Cedr Pardubice, Arkadie, Dílna Eliáš, Ignis, Gawain, Momo Chrudim, Sananim, Bona, Fortel, Pro-Charitu, Společenství Dobromysl a mnoho dalších.

Generated in 0,913235 seconds by CMS Made Simple using 18 SQL queries and 9992440 bytes of memory (peak memory usage was 10465408)

Debug: (4.0E-5) - (usage: 855280) - (peak: 863576)
done loading required files
Debug: (0.059031) - (usage: 857048) - (peak: 878504)
loading adodb
Debug: (0.067385) - (usage: 928312) - (peak: 952664)
loading page functions
Debug: (0.071688) - (usage: 1036784) - (peak: 1085640)
loading content functions
Debug: (0.073307) - (usage: 1044024) - (peak: 1085640)
loading translation functions
Debug: (0.075637) - (usage: 1053800) - (peak: 1085640)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.080675) - (usage: 1247256) - (peak: 1354096)
done loading files
Debug: (0.08075) - (usage: 1247648) - (peak: 1354096)
Initialize Database
Debug: (0.11213) - (usage: 1818320) - (peak: 1837344)
(mysqli): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.11221) - (usage: 1817792) - (peak: 1852528)
Done Initializing Database
Debug: (0.112243) - (usage: 1818056) - (peak: 1852528)
Initialize Smarty
Debug: (0.150813) - (usage: 2810896) - (peak: 2828696)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.Smarty_CMS.php = 990736 bytes for an approximate total of 990736
Debug: (0.158894) - (usage: 2877360) - (peak: 2896096)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSModuleDbTemplateResource.php = 57736 bytes for an approximate total of 1048472
Debug: (0.162084) - (usage: 2906720) - (peak: 2929464)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSPageTemplateResource.php = 28632 bytes for an approximate total of 1077104
Debug: (0.166355) - (usage: 2943608) - (peak: 2969160)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.usertagoperations.inc.php = 36008 bytes for an approximate total of 1113112
Debug: (0.167416) - (usage: 2944800) - (peak: 2980792)
(mysqli): SELECT * FROM cms_userplugins ORDER BY userplugin_name
Debug: (0.170273) - (usage: 2966040) - (peak: 2992712)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_siteprefs.php = 17104 bytes for an approximate total of 1130216
Debug: (0.171982) - (usage: 2971704) - (peak: 3003656)
(mysqli): SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM cms_siteprefs
Debug: (0.175783) - (usage: 3074568) - (peak: 3208504)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSContentTemplateResource.php = 18768 bytes for an approximate total of 1148984
Debug: (0.177571) - (usage: 3088616) - (peak: 3218312)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSGlobalContentTemplateResource.php = 13792 bytes for an approximate total of 1162776
Debug: (0.192956) - (usage: 3093144) - (peak: 3230152)
Done Initialiing Smarty
Debug display of 'Loading Modules':(0.193108) - (usage: 3093568) - (peak: 3237616)
Debug: (0.202046) - (usage: 3283128) - (peak: 3402536)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php = 188304 bytes for an approximate total of 1351080
Debug: (0.203163) - (usage: 3285536) - (peak: 3412648)
(mysqli): SELECT * FROM cms_modules ORDER BY module_name
Debug: (0.253074) - (usage: 3315616) - (peak: 3414832)
loading module Archiver
Debug: (0.270383) - (usage: 3958944) - (peak: 4027808)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMSModule.php = 385912 bytes for an approximate total of 1736992
Debug: (0.274561) - (usage: 4062144) - (peak: 4147600)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsLangOperations.php = 35488 bytes for an approximate total of 1772480
Debug: (0.27693) - (usage: 4060288) - (peak: 4147600)
loading module CGExtensions
Debug: (0.296238) - (usage: 4433720) - (peak: 4494552)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsNlsOperations.php = 51904 bytes for an approximate total of 1824384
Debug: (0.310623) - (usage: 4468216) - (peak: 4533040)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsNls.php = 27264 bytes for an approximate total of 1851648
Debug: (0.344862) - (usage: 4510392) - (peak: 4590544)
(mysqli): UPDATE cms_siteprefs SET sitepref_value = 1513560197 WHERE sitepref_name = 'CGExtensions_mapi_pref_cache_autoclean_last'
Debug: (0.370695) - (usage: 4620192) - (peak: 4674048)
loading module CGSimpleSmarty
Debug: (0.389) - (usage: 4803832) - (peak: 4862216)
loading module CMSPrinting
Debug: (0.395504) - (usage: 4926424) - (peak: 4979328)
loading module Gallery
Debug: (0.401558) - (usage: 5081056) - (peak: 5135472)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsRoute.php = 27848 bytes for an approximate total of 1879496
Debug: (0.404695) - (usage: 5127624) - (peak: 5183616)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_route_manager.php = 45456 bytes for an approximate total of 1924952
Debug: (0.411197) - (usage: 5144672) - (peak: 5205632)
loading module JQueryTools
Debug: (0.426113) - (usage: 5264320) - (peak: 5315376)
loading module MenuManager
Debug: (0.435581) - (usage: 5420672) - (peak: 5470232)
loading module TinyMCE
Debug display of 'End of Loading Modules':(0.444337) - (usage: 5679376) - (peak: 5732016)
Debug: (0.447576) - (usage: 5703448) - (peak: 5760280)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CmsRegularTaskHandler.php = 22984 bytes for an approximate total of 1947936
Debug: (0.458317) - (usage: 5729488) - (peak: 5786520)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/interface.CmsRegularTask.php = 7240 bytes for an approximate total of 1955176
Debug: (0.466347) - (usage: 5785536) - (peak: 5849304)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.module_meta.php = 28072 bytes for an approximate total of 1983248
Debug: (0.47077) - (usage: 5786864) - (peak: 5866488)
(mysqli): UPDATE cms_siteprefs SET sitepref_value = 1513560197 WHERE sitepref_name = 'pseudocron_lastrun'
Debug: (0.477365) - (usage: 5916952) - (peak: 5988368)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.contentoperations.inc.php = 152824 bytes for an approximate total of 2136072
Debug: (0.480766) - (usage: 5941880) - (peak: 6013752)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_content_cache.php = 23256 bytes for an approximate total of 2159328
Debug: (0.481745) - (usage: 5945224) - (peak: 6024648)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'eliasuv-obchod' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.496616) - (usage: 6374616) - (peak: 6447144)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.ContentBase.php = 322952 bytes for an approximate total of 2482280
Debug: (0.496795) - (usage: 6417304) - (peak: 6459584)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/contenttypes/Content.inc.php = 458616 bytes for an approximate total of 2940896
Debug: (0.498308) - (usage: 6441008) - (peak: 6482216)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '17'
Debug: (0,499345) - (usage: 6444232) - (peak: 6498616)
process template top
Debug display of 'Fetch tpl_top:23 start':(0,499456) - (usage: 6445096) - (peak: 6509064)
Debug: (0,504465) - (usage: 6538320) - (peak: 6587760)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.templateoperations.inc.php = 81048 bytes for an approximate total of 3021944
Debug: (0,50544) - (usage: 6542448) - (peak: 6599952)
(mysqli): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date 
           FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0,616343) - (usage: 6889216) - (peak: 6936136)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.Events.php = 75056 bytes for an approximate total of 3097000
Debug: (0,617581) - (usage: 6893536) - (peak: 6948648)
(mysqli): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug: (0,675297) - (usage: 9340984) - (peak: 9454464)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.CMS_Content_Block.php = 81840 bytes for an approximate total of 3178840
Debug display of 'Fetch content:pagedata start':(0,675464) - (usage: 9340936) - (peak: 9454464)
Debug display of 'Fetch content:pagedata end':(0,68002) - (usage: 9355896) - (peak: 9454464)
Debug display of 'Fetch tpl_top:23 end':(0,680128) - (usage: 9337976) - (peak: 9454464)
Debug: (0,680181) - (usage: 9338016) - (peak: 9454464)
process template body
Debug display of 'Fetch tpl_body:23 start':(0,680245) - (usage: 9338720) - (peak: 9454464)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,687935) - (usage: 9409104) - (peak: 9471312)
Debug: (0,690345) - (usage: 9451584) - (peak: 9510440)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_module_smarty_plugin_manager.php = 41200 bytes for an approximate total of 3220040
Debug: (0,691477) - (usage: 9453176) - (peak: 9522360)
(mysqli): SELECT * FROM cms_module_smarty_plugins ORDER BY module
Debug: (0,693516) - (usage: 9501208) - (peak: 9556512)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_utils.php = 35400 bytes for an approximate total of 3255440
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,729924) - (usage: 9718832) - (peak: 9822640)
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0,729996) - (usage: 9719168) - (peak: 9822640)
Debug display of 'starting tree':(0,730045) - (usage: 9719840) - (peak: 9822640)
Debug: (0,730766) - (usage: 9722272) - (peak: 9822640)
(mysqli): SELECT modified_date FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0,730986) - (usage: 9721216) - (peak: 9822640)
Content tree file needs loading
Debug: (0,73561) - (usage: 9805464) - (peak: 9879472)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_tree.php = 32280 bytes for an approximate total of 3287720
Debug: (0,735735) - (usage: 9809440) - (peak: 9889456)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/lib/classes/class.cms_content_tree.php = 75056 bytes for an approximate total of 3362776
Debug display of 'ending tree':(0,735963) - (usage: 9812992) - (peak: 9893104)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0,736045) - (usage: 9811448) - (peak: 9893104)
Debug: (0,737061) - (usage: 9821176) - (peak: 9893104)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,20,18,19,16,23) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,738114) - (usage: 9862480) - (peak: 9903264)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id IN (15,20,18,19,16,23) ORDER BY content_id
Debug: (0,742145) - (usage: 9977128) - (peak: 10170048)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22,21) ORDER BY hierarchy
Debug: (0,744614) - (usage: 10034160) - (peak: 10187184)
(mysqli): SELECT * FROM cms_content FORCE INDEX (cms_index_content_by_idhier) WHERE content_id IN (26) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:MenuManager;default start':(0,747412) - (usage: 10101896) - (peak: 10255992)
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startMenuManager;default':(0,747584) - (usage: 10104728) - (peak: 10262496)
Debug: (0,748347) - (usage: 10109448) - (peak: 10265424)
(mysqli): SELECT * from cms_module_templates WHERE module_name = 'MenuManager' and template_name = 'default' LIMIT 1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endMenuManager;default':(0,748489) - (usage: 10110064) - (peak: 10266792)
Debug display of 'Fetch module_db_tpl:MenuManager;default end':(0,816109) - (usage: 10205336) - (peak: 10441104)
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,816214) - (usage: 10205248) - (peak: 10441104)
Debug display of 'Fetch content:content_en start':(0,816384) - (usage: 10140400) - (peak: 10441104)
Debug display of 'Fetch content:content_en end':(0,826071) - (usage: 10157072) - (peak: 10441104)
Debug display of 'Fetch content:article_second start':(0,826177) - (usage: 10158080) - (peak: 10441104)
Debug display of 'Fetch content:article_second end':(0,836852) - (usage: 10174168) - (peak: 10441104)
Debug display of 'Fetch tpl_body:23 end':(0,837103) - (usage: 10160040) - (peak: 10441104)
Debug: (0,837167) - (usage: 10160080) - (peak: 10441104)
process template head
Debug display of 'Fetch tpl_head:23 start':(0,837242) - (usage: 10160784) - (peak: 10441104)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,861998) - (usage: 10260672) - (peak: 10441104)
Debug display of 'End Load Smarty Plugin cms_stylesheet/function':(0,862164) - (usage: 10261552) - (peak: 10441104)
Debug display of 'Fetch string: start':(0,874626) - (usage: 10266088) - (peak: 10441104)
Debug display of 'Fetch string: end':(0,898096) - (usage: 10299160) - (peak: 10462888)
Debug: (0,899427) - (usage: 10304856) - (peak: 10462888)
(mysqli): SELECT DISTINCT A.css_id,A.css_name,A.css_text,A.modified_date,A.media_type,A.media_query,B.assoc_order
           FROM cms_css A 
          LEFT JOIN cms_css_assoc B ON A.css_id = B.assoc_css_id WHERE B.assoc_type = 'template' AND B.assoc_to_id = '23' ORDER BY B.assoc_order
Debug display of 'Fetch tpl_head:23 end':(0,900142) - (usage: 10282112) - (peak: 10465408)
Debug: (0,900316) - (usage: 10288456) - (peak: 10465408)
calling module CGExtensions from event ContentPostRender
Debug: (0,909741) - (usage: 10302632) - (peak: 10465408)
Loading /web/htdocs1/viarosetacz/home/mujhost/viaroseta.cz/modules/CGExtensions/lib/class.cge_headers.php = 7512 bytes for an approximate total of 3370288
Debug: (0,909928) - (usage: 10297672) - (peak: 10465408)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0,913043) - (usage: 10299144) - (peak: 10465408)
calling module Gallery from event ContentPostRender