Eliášův obchod

Jugoslávských partyzánů 4, 160 00 Praha 6, tel.: 233 313 454

Tréninkové pracoviště pro lidi s handicapem a prodejna neziskových organizací

Projekt Eliášův obchod slouží jako tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a duševním onemocněním. Projekt byl zahájen v září roku 2005 díky finanční podpoře z Evropských sociálních fondů. Eliášův obchod byl otevřen v září roku 2006 v blízkosti Vítězného náměstí v Praze 6. Prostory k provozování obchodu jsme získali za přispění městské části Praha 6. Dále se na financování projektu podílejí mimo jiné i MPSV, MHMP a Městská část Praha 6. Hlavním posláním projektu je umožnit lidem s postižením osvojit si v rámci sociální rehabilitace pracovní a sociální dovednosti a návyky potřebné pro začlenění se do běžného způsobu života. Práce v obchodě pomáhá našim klientům rozvíjet především komunikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a další znalosti a dovednosti, díky kterým se snadněji uplatní na otevřeném trhu práce. Každý den se v obchodě vystřídají 4 klienti.

Interiér Eliášova obchodu
Výloha Eliášova obchodu
 
Otevírací doba:
 Vánoční otevírací doba-viz aktuality
  Nelze platit platební kartou!
 

Obchod dále přispívá k zviditelnění práce sociálních neziskových organizací, pražských i mimopražských,naše vývěsky informují o aktuálním dění v sociální, vzdělávací a kulturní oblasti.

Poskytujeme odbyt výrobků chráněných a terapeutických dílen věnujících se v rámci své činnosti řemeslné a umělecké výrobě a posilujeme tak princip jejich samofinancování.
Své výrobky u nás prodává Fokus, Dílny tvořivosti, Rolnička, Proutek, Nazaret, Cedr Pardubice, Arkadie, Dílna Eliáš, Ignis, Gawain, Momo Chrudim, Sananim, Bona, Fortel, Pro-Charitu, Společenství Dobromysl a mnoho dalších.