Ateliér Via Roseta

Evropská  1727/53, 160 00 Praha 6, tel.: 235 314 134

Výtvarně-textilní ateliér sloužící lidem s duševním onemocněním a lidem s mentálním a kombinovaným postižením

 

Sociálně terapeutické dílny Ateliér Via Roseta slouží lidem s mentálním a kombinovaným postižením a duševním onemocněním.

Ateliér byl otevřen v lednu 2013.

Hlavním cílem  je umožnit uživatelům služby prostřednictvím práce ve výtvarně-textilním ateliéru rozvíjet psychomotorické schopnosti, kreativitu, osvojit si základní pracovní návyky, naučit se různým řemeslným technikám, zvýšit úroveň samostatnosti a zodpovědnosti při plnění pracovních úkolů.

Dále chceme pomoci uživatelům služby dosáhnout větší samostatnosti v oblasti osobní péče a při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování svých práv. Pomoci začlenit se do společenského prostředí, podpořit uživatele v navazování sociálních kontaktů a vztahů a pomoci jim rozvíjet potřebné sociální dovednosti.

V rámci sociálního poradenství pomáháme osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, získat potřebné informace o možných formách pomoci prostřednictvím vhodných sociálních služeb či jiných zdrojů.

Součástí Ateliéru je i malý obchůdek, kde prodáváme naše výrobky i výrobky dalších neziskových organizací. Dalším prodejním místem je druhá sociální služba, kterou společnost Via Roseta o.p.s. provozuje,Eliášův obchod na Vítězném náměstí v Praze 6.

Otevírací doba: Prázdninový provoz 2024

viz AKTUALITY